ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಇತಿಹಾಸ

ಮನುಕುಲ ಮಾತೆ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರವನ್ನು ೨೬ ಮೇ, ೨೦೧೯ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಡಾ.ಕೆ.ಎ.ವಿಲಿಯಂರವರು, ೭೫ ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಸಂತ ಜೋಸೆಫರ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವಿಭಜಿಸಿ ಈ ನೂತನ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
ಇದು ’ಮನುಕುಲ ಮಾತೆ’ಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೊದಲ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರ.

೨೬ ಮೇ, ೨೦೨೦ರಂದು ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಮೊದಲನೆ ವರ್ಷದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿ

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು

ಪೀಠಸೇವಕರ ವೃಂದ
ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಸಿಮೋನ್
ಮೇರಿ ಕ್ಯಾಥರಿನ್
ಆಂಡ್ರಿಯ ಡೆಕ್ ರೋಸ್ ಎ
ಕ್ರಿಸ್ಟಿ
ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಂದೇಶ್
ಪ್ರೀತಮ್
ಪ್ರೇಷಿತ್
ಸಾರಾ
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನ
ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್
ಡೇವಿಡ್
ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸೈನ್ಯ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಡ್ಲಿನ್
ಆರೋಗ್ಯಮೇರಿ
ರಾಣಿ
ಸಿಸಿಲಿ ಮೇರಿ
ಲಿಲ್ಲಿ
ಎಲಿಜಬೇತ್
ಜೋಸ್ಫಿನ್
ಮೇರಿ
ರೂಫಿನಾ ಆಲ್ವೇರಾ
ಎಲಿಜಬೇತ್
ಕರ್ಲಿನ್
ಪ್ರಿಸನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ
ವಿಲಿಯಂ
ಎವ್ಲಿನ್ ಮೆನೆಜೆಸ್
ಗಾಯನ ವೃಂದ
ದಯಾಳ್
ಜ್ಯೋತಿ
ದಿವ್ಯ
ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್
ಮಾರ್ತಾ ಮೇರಿ
ಡಿಕ್ಸನ್
ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್
ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಪ್ರಿಯ
ಮೇರಿ ಸುಶ್ಮಿತ
ರಕ್ಷಿತ್
ದೀಕ್ಷೀತ್
ಮೆಟ್ಲಿಲ್ಡ ಗೋವಿಯಸ್
ನಂದನ್
ದೀಕ್ಷಿತ
ಲೆನ್ಸನ್ ಆಲ್ಮೆಡಾ
ಸುಪ್ರೀತ
ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ದಿ ಪೌಲ್ ಸೊಸೈಟಿ
ಜೆ ಅಂತುರಾಜ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂ ಬಿ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)
ತೆರೆಸಾ ಮೈಕಲ್ (ಖಜಾಂಚಿ)
ಜಾರ್ಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಸುನಿತಾ ಲೂಯಿಸ್
ಜೆ ಎ ಅನು
ಎಂ ಡಿ ಫಿಲಿಪ್ ರಾಜ್
ರಿಚರ್ಡ್ ಬೋನಿ
ಜೋಸಾನ್ ಜೋಸೆಫ್
ಮನುಕುಲ ಮಾತೆ ಯುವ ಬಳಗ
ಡಿಕ್ಸನ್
ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜೀವನ್
ಅಂತೋಣಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್
ಅರ್ಪಿತಾ
ಡ್ಯಾನಿಯೇಲ್
ಕ್ಯಾರ್ಲಿನ್ ಪ್ರಿಯ
ಮೇರಿ ಸುಶ್ಮಿತ
ರಕ್ಷಿತ್
ದೀಕ್ಷಿತ್
ವಿನೋದ್ ರಾಜ್
ಆರೋಗ್ಯರಾಜ್
ಜೇಮ್ಸ್
ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಟಾಲಿನ್
ಮೆಟಿಲ್ಡ ಗೋವಿಯಸ್
ನಂದನ್
ದೀಕ್ಷಿತ
ಲೆನ್ಸನ್ ಆಲ್ಮೆಡಾ
ಸುಪ್ರೀತ
ರೇಚೆಲ್
ಎಡ್ವಿನ್ ಗೋವಿಯಸ್
ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಶಿಕ್ಷಕರು
ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲಿನಾ
ಸಿಸ್ಟರ್ ರೂಪ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಅರ್ಪಿತ
ಸಿಸ್ಟರ್ ಪೌಲಿನ್‍
ಮೀನಾ ಕುಮಾರಿ
ಪ್ರಿಯ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‍
ಜೆ ಎ ಅನು
ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ
ಜೆ ಜೋಸೆಫ್‍ ಲಾರೆನ್ಸ್‍ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)
ರಾಯಪ್ಪ (ಖಜಾಂಚಿ)
ಜೆ ಅಂತೋಣಿ
ಲಾಜರ್ ಡಿಕ್ರೂಜ್‍
ಪ್ರಕಾಶ್‍
ಮೇರಿ (ನೂರಿ) ಅಂತೋಣಿ
ರಾಕಿ ಗೋವಿಯಸ್‍
ವಿಲಿಯಂ
ಸಂಗೀತರಾಜ್‍
ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ
ಮೈಕಲ್‍
ಪ್ರಿಯ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‍
ಆರ್ ಜೀವನ್‍
ಕಾಣಿಕೆ ಮೇರಿ
ಕಾಂತರಾಜ್‍
ರಿಚರ್ಡ್‍ ವಿನ್ಸೆಂಟ್‍
ಎಂ ಡಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ
ಮೇರಿ ಅನಿತ
ನವೀನ್‍
ಅಂತೋಣಿ
ಯೇಸುಮೇರಿ
ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ = 128
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ = 512

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳು

ಫಾ ವಿಜಯರಾಜ್ ಜೋನೆ

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಗಿನಿಯರು

ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ (ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಭೆ)

ಪೂಜಾ ಸಮಯ

ಭಾನುವಾರ:

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8-30ಕ್ಕೆ

ವಾರದ ದಿನಗಳು:

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6-30ಕ್ಕೆ

ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ:

ಸಂಜೆ 6- 30ಕ್ಕೆ

ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ:

ಸಂಜೆ 6- 30ಕ್ಕೆ

ತಿಂಗಳ ಎರಡನೆ ಶನಿವಾರ:

ವಿಶೇಷ ಜಪಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನವೇನ ಬಲಿಪೂಜೆ, ಪ್ರಬೋಧನೆ ಸಂಜೆ ೬-೦೦ಕ್ಕೆ