ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 22-11-2020

ಕ್ರಿಸ್ತರಾಜರ ಮಹೋತ್ಸವ

 • 23-11-2020, ಸೋಮವಾರ ಸಂತ 1ನೇ ಕ್ಸೆಮೆಂಟ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
 • 25-11-2020, ಬುಧವಾರ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಸಂತ ಕ್ಯಾಥರೀನ್‍ರ ಸ್ಮರಣೆ
 • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನ ವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಯಾಭಗಿನಿಯರಿಗೆ, ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
 • ಇಂದು ಭಾನುವಾರ, 22-11-2020 ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ವಿನ್ಸೆಂಟ್‍ ದೆ ಪೌಲ್‍ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ ಭಾನುವಾರದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
 • ಬರುವ ಭಾನುವಾರ, 29-11-2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 5.30ಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯರು ತಪ್ಪದೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
 • ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಕಾರ್ಮೆಲ್‍ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‍ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್‍ಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಮಿಸ್‍ ಮತ್ತು ಅನು ಮಿಸ್‍ರವರಿಗೆ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
 • ಬರುವ ಭಾನುವಾರ, 29-11-2020 ರಂದು, ಕಾರ್ಮೆಲ್‍ ಸಭೆಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್‍ ಸದಸ್ಯರು ಸುವಾರ್ತಾ ಪ್ರಚಾರ ಭಾನುವಾರದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವರು. ಸರ್ವರೂ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
 • ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ವೆಳಾಂಗಣ್ಣಿ ಮಾತೆ ವಲಯ (ಕುರುಬರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್‍ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್‍ನಗರ)ದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಬರುವ ಭಾನುವಾರದ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮನುಕುಲ ಮಾತೆ ವಲಯ (ಹಳೇ ಎಂ ಸಿ ರಸ್ತೆ & ಶಂಕರಪುರ)ದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • ಸಹಿ/-