ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 04-10-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 27ನೇ ಭಾನುವಾರ

 

 • 07-10-2020, ಬುಧವಾರ, ಜಪಮಾಲೆ ಮಾತೆಯ ಹಬ್ಬ
 • 08-10-2020, ಗುರುವಾರ, ದೇವರ ಸೇವಕ ರಾಜೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸ್ಮರಣೆ
 • 09-10-2020, ಶುಕ್ರವಾರ, ಸಂತ ಡೆನ್ನಿಸ್‍ ಮತ್ತು ಸಂಗಡಿಗರ ಸ್ಮರಣೆ

 

 • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನ ವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಯಾ ಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
 • 05-10-2020, ಸೋಮವಾರ ಬಲಿಪೂಜೆ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಇರುವುದು.
 • ಬಲಿಪೂಜೆ ನಂತರ ಯುವಕಯುವತಿಯರಿಗೆ ಸಭೆ ಇರುವುದು; ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಮರಿಯಮ್ಮನವರ ಸೈನ್ಯದ ಸಭೆ ನಡೆಯುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ವಿನ್ಸೆಂಟ್‍ ದಿಪೌಲ್‍ ಸಭೆ ನಡೆಯುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ಸದಸ್ಯರು ತಪ್ಪದೆ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

 

 • ಅಕ್ಟೋಬರ್‍ 18, ಭಾನುವಾರ ವಿಶ್ವ ಸುವಾರ್ತಾ ಭಾನುವಾರ, ಅಂದಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.
 • ಮೊದಲ 4 ವಲಯಗಳ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದವರ ಕುಟುಂಬ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ, ಮಾಸಿಕ ವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
 • ಇಂದಿನ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸ್ವರ್ಗರಾಣಿ ಮಾತೆ ವಲಯ (ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ & ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನಗರ)ದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಬರುವ ಭಾನುವಾರ ಬಲಿಪೂಜಾರಾಧನಾ ವಿಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ದೇವಮಾತೆ ವಲಯ (ಕ್ಯಾತಂಗೆರೆ, PES ಬಡಾವಣೆ & ವಿನಾಯಕ ಬಡಾವಣೆ)ದ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ.
 • ಧನ್ಯವಾದಗಳು
 • ಸಹಿ/-