ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 02-08-2020

ಸಾಧಾರಣ ಕಾಲದ 18ನೇ ಭಾನುವಾರ

  • 04-08-2020, ಮಂಗಳವಾರ, ಸಂತ ಜಾನ್‍ ಮರಿಯಾ ವಿಯಾನ್ನಿ ಸ್ಮರಣೆ
  • 05-08-2020, ಬು‍ಧವಾರ, ಮೇರಿ ಮೇಜರ್ ಬೆಸಿಲಿಕಾದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯ ಸ್ಮರಣೆ
  • 06-08-2020, ಗುರುವಾರ, ಪ್ರಭುವಿನ ರೂಪಾಂತರದ ಹಬ್ಬ
  • ಕೋರೊನಾ ವ್ಯಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರಿ.
  • ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಗಾಯನವೃಂದದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು.
  • ಬಲಿಪೂಜೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಕನ್ಯಾಭಗಿನಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು.
  • 07-08-2020, ತಿಂಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ದರು, ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತರಲಾಗುವುದು. ದಯಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.
  • 03-08-2020, ಸೋಮವಾರ ಬಲಿಪೂಜೆ ಸಂಜೆ 6 30ಕ್ಕೆ ಇರುವುದು.
  • ಸೈಂಟ್‍ ಜಾನ್ಸ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, SSLC ಮುಗಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಸಹಿ/-