ANNOUNCEMENTS 14-06-2020

ಕ್ರ ಸಂ

ಹೆಸರು ಮೊತ್ತ

ವಲಯ 1

1 ಡಿಕ್ಸನ್

500

2 ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮುತ್ತು

100

3 ಪೌಲಿನ್‍ ಮೋನಿಸ್‍

500

4 ಮ್ಯಾಥ್ಯು

100

5 ಲಾಜರುಸ್‍

200

6 ಸೆವರಿನ್‍ ಸ್ವೀಕ್ವೇರಾ

1000

7 ಪ್ರಶಾಂತ್‍

500

8 ಪುಷ್ಪ ಲಾರೆನ್ಸ್‍

1000

9 ರೇಖಾ

200

                                                        ವಲಯ 2
10 ಮೇರಿ ಅಂತೋಣಿ

1000

11 ಆಗ್ರೋ ಪ್ರಕಾಶ್

10000

12 ಮೀನಾ ದಯಾಳ್‍

500

13 ಪ್ರಕಾಶ್

300

14 ಎವ್ಲಿನ್‍

100

15 ನಿರ್ಮಲ ಶಂಕರ್‍

1000

                                                     ವಲಯ 3
16 ಎಲಿಜಬೇತ್‍ ಅಂತರಾಜ್‍

200

17 ಫಿಲೋಮಿನಾ ವಿಲಿಯಂ

500

18 ಅರುಳ್‍ ಥಾಮಸ್‍

300

19 ಸಂಗೀತರಾಜ್‍

2000

20 ಪ್ರೀತಂ

2000

21 ರಾಕಿ ಗೋವಿಯಸ್‍

3000

22 ರಾಯಪ್ಪ

2000

                                                   ವಲಯ 4
23 ಮೈಕಲ್‍

1500

24 ಬೆನೆಡಿಕ್ಟ ಪ್ರಕಾಶ್‍

1000

                                                   ವಲಯ 5
25 ಪ್ರಿಯ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್‍

500

26 ಅಂತೋಣಿಮೇರಿ ಪ್ರಕಾಶ್‍

200

27 ಜ್ಯೋತಿ ಕಾಂತರಾಜ್‍

1000

28 ಅನಿತ ಐವನ್‍

500

29 ದಿವ್ಯ ಜೀವನ್‍

500

30 ಮರಿಯ ಜಾರ್ಜ್‍

500

31 ಲೆಸ್ಲಿ

500

32 ರೀಟ

25 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ + 500

33 ತೆರೆಸಾ ಮಿಕೇಲ ದೇವಸಗಾಯ್‍

200

                                                      ವಲಯ 6
34 ಕಾಣಿಕೆಮೇರಿ

9130

35 ಉಷಾ

200

36 ನಿರ್ಮಲ

200

37 ನಕ್ಷತ್ರಮೇರಿ

1000

38 ಫಿಲೋಮಿನಾ

150

39 ರೋಸಿ

500

40 ಜಾನ್‍ ಮೈಕಲ್‍

200

                                                     ವಲಯ 7
41 ರಿಚರ್ಡ್‍ ವಿನ್ಸೆಂಟ್‍

1000

42 ಸೆಲಿನ್‍ ನವೀನ್‍

500

43 ಸೀಲನ್‍ ಧನ್‍ಬ್ಲೆಸ್ಲಿ

250

44 ಡಾರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯಸ್ವಾಮಿ

500

45 ಕಾಣಿಕೆರಾಜ್‍

100

                                                       ವಲಯ 8
46 ಮೇರಿ ಅನಿತ

1500

47 ಎಂ ಡಿ ಚಿನ್ನಪ್ಪ

1000

                                                      ವಲಯ 9
48 ಅಂತೋಣಿ

1000

49 ಜಾರ್ಜ್‍

500

50 ರವಿ

200

51 ಕಾರ್ಮೆಲ್‍ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‍

5000

ಒಟ್ಟು

56,830

800×60 ಬ್ಯಾಗುಗಳು

48,000

ಉಳಿಕೆ

8,830

ಲಾಕ್ಡೌನ್ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿರುವ ವಿವರ

  • ಏಪ್ರಿಲ್‍ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ದೆಪೌಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯವರು ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ= 20 (20×850=9,000)
  • ಏಪ್ರಿಲ್‍ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲೂಯಿಸ್‍ & ಕು. ದವರು ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ= 09 (9X750=6,750)
  • ಕಾರ್ಮೆಲ್‍ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‍ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ= 15 (15×1000=15,000)
  • ಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಇತರರು ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ= 60 (60×800=48,000)
  • ಫಾ. ಎಲಿಯಾಸ್‍ ಮತ್ತು ತಂಡ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದ ಸಂಖ್ಯೆ=12 (12×750=9,000)

ನಿಮ್ಮ ಉದಾರ ಹೃದಯದ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರಭುಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ

ಸಹಿ/-

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳು